Jana Křížová > O mně > Autorské výstavy > průřezy krajinou / zoom in scapes

průřezy krajinou / zoom in scapes

Z vernisáže výstavy

2015

Galerie Kritiků, palác Adria v Praze 1

s Lindou Čihařovou

Kurátorka: Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro

Autorky s kurátorkou výstavy

Umění jako ekofilozofie

Výchozím bodem tvorby Jany Křížové je zaujetí morfologickými archetypy v přírodě a pohled na krajinu prostřednictvím symbolů jako vejce, voda, oheň, strom apod. Oč složitější je dnes vztah lidí k přírodě, o to naléhavější je otázka ekofilozofické rovnováhy tohoto vztahu. Autorku zajímá, jak vytvořit plastiku-sochu-objekt tak, aby dílo symbolizovalo přírodu jako celek, či alespoň její část zviditelnilo v morfologické zkratce, jež nás donutí přemýšlet o interakci lidí s přírodou, jejich přístupu k otázkám životního prostředí.

Ekologové označují vztah lidí k přírodě dnes jako historicky mimořádný, ohrožující podstatu života na Zemi. Příroda je stálý proces, jehož běh nelze zásadně ovlivnit, přirozenost je každému bytí daná jako neměnný základ. Proto také snaha umění zviditelnit východiska interakce lidí s přírodou je smysluplná. Poznáme-li krajinu, kterou obýváme, v jejím obrazu poznáme i samy sebe a možnosti svého konání.

Jana Křížová experimentovala na počátku své tvorby s různými materiály a jejich propojením, ale postupně se zaměřila na práci se dřevem a jeho mnohotvárností. Objevila stélu, letokruhy, spirálu či linii blesku v rozsahu proměn materiálu. Při vytváření elementárních tvarů poznala jeho vnitřní pnutí, přirozený rytmus jeho změn. Do svého výtvarného názvosloví postupně zařadila i vodu, časový prvek, ovlivňující strukturu dřeva a tvar. Čtvercový bazén na nožkách s polovičním víkem nese název Box Water, proudy vody směřující ve vlnách od země vzhůru se nazývají Pramen, plavbou podle navigace hvězd vznikla Loď a sestavu dotváří Modrý vodopád – barevná kombinace dřeva se sklem. Prý i Země při pohledu z vesmíru vypadá jako modrobílá planeta – bílá od vodní páry, modrá od vody. Scenérii završuje velký symbolický Květ, vysoustružený z kmene lípy jako parafráze Baudelairových Květů zla, kromě vzniku života symbolizující i zánik, anebo tradiční symboliku kalicha, nádoby provázející lidskou tvorbu od počátku dějin.

Všechny formy života na Zemi, organického i anorganického, jsou závislé na vodě. Život vznikl ve vodě, proto voda je podmínkou života. Protoplanetární mlhovina, z níž vzniklo Slunce a sluneční soustava, obsahovala velké množství vody a tvoří molekulární mračna v mezihvězdném prostoru. I u autorky voda symbolicky uzavírá a syntetizuje okruh plastik, v nichž tvarové archetypy a znakové symboly zdůrazňují význam interakce vnitřní a vnější krajiny člověka.

Vlasta Čiháková Noshiro

Výstavní projekt Průřezy krajinou, který je naplánován na dobu realizace v zimě 2015 se snaží upozornit na stále složitější vztah mezi naší společností a přírodou. Klademe si otázku, jak můžeme prostřednictvím našeho dnes tak omezeného a zjednodušeného vnímání přírody tento vztah ovlivnit, každý z nás je jen nepatrnou částí mikrosvěta, který nás obklopuje a tento mikrosvět je sice zase částí většího celku, ten je nám ale dnes méně přístupný než dříve. Byť se tedy původně zdá, že není moc šancí, aby jednotlivec mohl změnit výraznějším způsobem mechanismy vztahu člověk-civilizace-příroda, výsledkem našeho snažení je přispět k objasnění křehké rovnováhy v přírodě z dalšího úhlu pohledu a k přesvědčení, že povinností každého z nás je starat se o náš mikrosvět a přispět tak zároveň k ochraně makrosvěta. Chceme také v sérii přednášek, připravených především pro studenty, upozornit na témata jako je vliv životního prostředí na organismus, globální problémy, především zásoby vody, apod.

Výchozím bodem pro tento výstavní koncept je můj dlouhodobý zájem o archetypální atributy a pohled na krajinu jako celek prostřednictvím symbolů jako je např. voda, vejce, oheň, rostliny apod. Zajímá mě, jak je možné vytvořit plastiku-sochu-objekt pro výstavní prostor tak, aby výsledek přírodu či její část symbolizoval či archetypoval v určité zkratce, která by nás v nás v osobní rovině „donutila“ položit si otázky o našem vztahu k přírodě, k životnímu prostředí. /JK

Pohled na výstavu

Loď

Vodopád

Prameny

Květ

Box Water

Kresby

Katalog a leták

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner